Poświęcenie Polski Maryi Niepokalanej z Guadalupe 1959 – 2009

Polska w swej tysiącletniej historii wielokrotnie doznawała szczególnej opieki i obrony w chwilach zagrożeń. Meksykanie zaś na początku XX w. doznali także krwawych prześladowań z rąk wrogów Kościoła. Te różne bolesne doświadczenia obu narodów wzmogły jeszcze bardziej ich ufną wiarę w macierzyńską opiekę Maryi oraz miłość i wdzięczność za skuteczną pomoc i obronę z Jej … Czytaj dalej